Εργο με θέα Τήνο

Αρχιτέκτων: Δελενίκας ΙάκωβοςΚατασκευαστής: Α.Μ. Ξενόπουλος Ο.Ε.