Εργο με θέα Τήνο

Αρχιτέκτων: Δελενίκας Ιάκωβος
Κατασκευαστής: Α.Μ. Ξενόπουλος Ο.Ε.

Leave a comment