Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε μια σύγχρονη πισίνα είναι η θέρμανση της. Μια θερμαινόμενη πισίνα είναι ιδανική για τους λάτρεις της χειμερινής κολύμβησης αλλά και μεγάλο πλεονέκτημα για τα τουριστικά καταλύματα. Η θέρμανση της πισίνας μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους απλούς και σύνθετους, σε νέες αλλά και υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος της πισίνας, τόσο αυξάνεται το μέγεθος και το κόστος του επιλεγμένου συστήματος θέρμανσης.

Oι τρόποι θέρμανσης μιας πισίνας είναι οι εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες θερμότητας αέρα/νερού, ηλεκτρικές αντιστάσεις αλλά ακόμη και με ηλιακά συστήματα σε συστοιχία.

Πιο αναλυτικά.

1)Αντλίες θερμότητας αέρα/νερού

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στην εγκατάσταση

Μια εξειδικευμένη λύση στη θέρμανση πισίνας, είναι η επιλογή της αντλίας θερμότητας.

Η αντλία θερμότητας εκμεταλλεύεται τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος και σε συνδυασμό με έναν εναλλάκτη μεταφέρει τη θερμοκρασία στο νερό της πισίνας. Αποτελεσματική για κάθε τύπο πισίνας. Σε αυτή τη περίπτωση αυξάνεται το κόστος εγκατάστασης αλλά είναι πολύ πιο οικονομικές στη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με του ηλεκτρικούς θερμαντήρες

2)Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Ηλεκτρικός Θερμαντήρας σε εγκατάσταση πισίνας

Ένας πιο απλός τρόπος θέρμανσης μιας πισίνας ή Jacuzzi είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος θερμαντήρα το οποίο λειτουργεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρικό ρεύμα. Το νερό της
ανακυκλοφορίας της πισίνας ρέει στο εσωτερικό της συσκευής και θερμαίνεται μέσω του στοιχείου θέρμανσης που αυτό περιέχει.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού γίνεται από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα. Αυτός είναι ο πιο οικονομικός τρόπος εγκατάστασης ειδικότερα για πισίνες μικρού μεγέθους.

3)Εναλλάκτης θερμότητας

Εναλλάκτης θερμότητας

Ένας εναλλάκτης θερμότητας είναι μια από τις προτεινόμενες και συνηθισμένες λύσεις στον τομέα θέρμανσης πισίνας . Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά θερμικής ενέργειας από ένα μέσο σε άλλο.

Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση και να θερμάνει την πισίνα σε συνεργασία με τον υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου ή αντλία θερμότητας.