Τήνος – Έργα σε κατοικίες

Pnoes Tinos
Αρχιτέκτων – Αριστείδης Ντάλλας
Κατασκευαστής Αλβέρτης-Κουμαριανός Ο.Ε.

Leave a comment